Prestur: sr Gunnar Sigurjónsson
Pistill: Opb 21.3-7
Guðspjall: Lúk 1.26-38